thuốc thuỷ sản hải mã
Them tieu de phu 2

Sản phẩm bán chạy

-20%
393,000
-20%
320,000
-20%
thuốc thuỷ sản
Them tieu de phu 1

Khách hàng sử dụng sản phẩm BioGen của Công ty Hải Mã

 26,913 Lượt xem,  2 Hôm nay

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM CÔNG TY HẢI MÃ

LOGO HAI MA

Anh Khánh
Bình Định

0971 471 811

Sử dụng: Bio-888, Enro, top-888, ABS

LOGO HAI MA

Anh Tứ
Phú Mỹ - Binh Định

0336 745 258

Sử dụng: Bio-888, Enro, Top-888

LOGO HAI MA

Anh Trọng
Nghĩa Phú - Quảng Nam

0986 617 927

Sử dụng: Micro-888, Enro, Maxvita

LOGO HAI MA

Anh Hòa
Duy Thành - Quảng Nam

0762 529 536

Sử dụng: Amin-888, Micro-888

LOGO HAI MA

Anh Học
Binh Định

0974 526 806

Micro-888, Bin-888, Enro, Win Win, Maxvita, Biogen, Amin-888

LOGO HAI MA

Anh Vũ
Long Hưng - Trà Vinh

0343 976 542

Sử dụng: Top-888, Ap-800, Vi sinh Mỹ, Enro

LOGO HAI MA

Anh Kỷ
Tam Giang - Quảng Nam

0779 132 664

Sử dụng: Biogen, Maxvita, Bio-888

LOGO HAI MA

Anh Kiết
Đông Hải - Bạc Liêu

0918 918 739

Sử dụng: Bin-888, Maxvita, ABS, Biogen

LOGO HAI MA

Anh Thiết
Vạn Giã - Ninh Hòa

0766 222 444

Sử dụng: Maxvita, Micro-888, Bin-888, ABS

LOGO HAI MA

Anh Trí
Tam Giang - Quảng Nam

0974 988 407

Sử dụng: Maxvita, Biogen

LOGO HAI MA

Anh Mẫn
Đông Hải - Bạc Liêu

0943 167 770

Sử dụng: Maxvita, Micro-888, Bin-888

LOGO HAI MA

Anh Phê
Vạn Giã - Ninh Hòa

——————-

Sử dụng: Haivita, Amin-888, One-bzt, Biogen

-20%
320,000
-20%
356,000
-20%
356,000
-20%

Xử lý khí độc

Deocare

356,000
-20%

Kháng sinh sinh học

One-One (kháng sinh sinh học)

407,000
-20%
320,000
-20%
356,000
-20%
320,000
-20%
356,000
-20%
320,000
-20%
356,000
-20%
393,000
-20%
356,000
-20%
218,000
-20%
291,000
-25%
334,000
-25%

Kháng sinh sinh học

Kháng sinh sinh học One-Pro

382,000
-25%
-25%
-20%

Kháng sinh sinh học

Enro (kháng sinh sinh học)

407,000
-25%
334,000
-25%
300,000

Khách hàng sử dụng sản phẩm ONE – BZT của Công ty Hải Mã

 26,914 Lượt xem,  3 Hôm nay

Kỹ thuật

 26,912 Lượt xem,  1 Hôm nay