Deocare

356,000

Miễn phí giao hàng toàn quốc

Ưu đãi đặc biêt: mua 1 tặng 1 sản phẩm khác, tối đa tặng 2 sản phẩm

Chuơng trình KM số lượng có hạn

Cần hàng mẫu liên hệ hotline: 0865006766

CÔNG DỤNG

Hạ khí độc khẩn cấp NH3, NO2, khử mùi hôi trong ao nuôi ốc.
Bổ sung vi khuẩn có lợi giúp phân hủy chất thải hữu cơ đáy ao. Tăng cường quá trình làm sạch các chất hữu cơ trên nền đáy.

Hotline/zalo: 0865 006 766

HOTLINE