One-BZT (vi sinh siêu lắng-xử lý đáy và nước bẩn)

320,000

Miễn phí giao hàng toàn quốc

Ưu đãi đặc biêt: mua 1 tặng 1 sản phẩm khác, tối đa 2 sản phẩm

Chuơng trình KM số lượng có hạn

Cần hàng mẫu liên hệ hotline: 0865006766

CÔNG DỤNG

Lắng tụ chất lơ lửng làm sạch nước
Phân hủy chất hữu cơ, giảm khí đọc NH3, NO2 trong ao nuôi

Hotline/zalo: 0865 006 766

Danh mục:
HOTLINE