Vi sinh siêu lắng BZT (vi sinh siêu lắng, xử lý đáy và nước bẩn)

300,000

Miễn phí giao hàng toàn quốc

Uư đãi đặc biệt mua 1 tặng 1 sản phẩm khác, tối đa 2 sản phẩm

Chương trình KM số lượng có hạn

Cần hàng mẫu liên hệ hotline: 0865006766

CÔNG DỤNG

Vi sinh lắng tụ sạch nước ao nuôi

Lắng tụ chất lơ lửng làm sạch nước
Phân hủy chất hữu cơ, giảm khí đọc NH3, NO2 trong ao nuôi

Hotline/zalo: 0865 006 766

Danh mục:
HOTLINE