Tag Archives: ao bi mất màu đột ngột

Ao mất màu đột ngột trong ao nuôi mật độ cao

tai

Trong nuôi tôm, tảo là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn tự nhiên giữ vai trò như hệ thống lọc sinh học vô cùng quan trọng. Tuy nhiên trong thời gian nuôi có thể xảy ra một số biến động về tảo như: “tảo quá dày, xuất hiện tảo độc, tảo tàn “ trong đó hiện tượng tảo mất màu đột ngột là một trong những vấn đề đáng lo ngại và gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường trong ao và sự phát triển của tôm nuôi. Chính vì vậy công tác kiểm soát và xử lý tảo tàn trong ao nuôi tôm là rất quan trọng.

 55 Lượt xem

HOTLINE